• Login
Besök vår facebooksida

Pausad luftgevärsträning. På grund av den ökade spridningen av Covid-19 så har styrelsen för Visby skg beslutat att pausa alla kvarvarande luftgevärsträningar 2020 from. måndag... Read More