• Login
Besök vår facebooksida

Juluppehåll 2019-2020

Vi kommer att ha uppehåll med luftgevärsträningen på Gråbo över jul och nyår.
Sista träningstillfällena för 2019 blir måndag 16 dec. och onsdag 18 dec.
Vi återupptar luftgevärsträningen 2020 från onsdag 8 jan. kl. 18:30 och måndag 13 jan. kl. 18:00.
Visby skg:s styrelse och ledare önskar alla en God Jul och Ett Gott Nytt År.