• Login
Besök vår facebooksida

Kontakt

Ordförande
Leif Lindberg
telefon 0709-28 23 19

Vice ordförande
Anders Nilsson
telefon 0498-21 89 09

Sekreterare
Lars-Ewert Persson
telefon 0498-21 23 88

Visby Skyttegille org.nr.: 834000-4533

OBS!!! Vi har bytt från Plusgiro till Bankgiro!
Bankgiro: 182-7906

Swish: 1232 75 82 17