• Login
Besök vår facebooksida

Pausad luftgevärsträning.

På grund av den ökade spridningen av Covid-19 så har styrelsen för Visby skg beslutat att pausa alla kvarvarande luftgevärsträningar 2020 from. måndag 30 nov.

Nytt beslut ang. träningar 2021 tas efter nyår och meddelas här på hemsidan och via FaceBook .

Styrelsen för Visby skg önskar alla En God Jul och Ett Gott Nytt År