• Login
Besök vår facebooksida

Avgifter vid luftgevärsträning

Avgifterna vid luftgevärsträning hösten 2017

Medlemsavgift 2017.

Barn & ungdom: 0 – 20 år               150 kr

Vuxen: 20 –                                        250 kr

Stödjande:                                         150 kr

Träningsavgifter 2017 per träningstillfälle

Prova på första gången                      0 kr

Icke medlem                                       30 kr

Träningsavgifter för medlemmar:

Med klubbvapen                                20 kr

Med eget vapen                                 10 kr

Nyhet för året är att mot en avgift på 200 kr kan medlemmar träna vid alla höstens

träningstillfällen utan övrig kostnad

Använd gärna vårat Swishnummer – 1232 75 82 17 – vid betalning.