• Login
Besök vår facebooksida

Avslutad luftgevärs träning

Styrelsen för Visby skg har beslutat att inte återuppta vårens luftgevärsträningar pga. Covid-19.

De medlemmar som tidigare betalt träningsavgift för vårens träningar kommer den även att innefatta höstens luftgevärsträning.

I och med detta beslut från styrelsen kommer klubb- och gillesmästerskap för luftgevär istället att avgöras under hösten 2020