• Login
Besök vår facebooksida

Covid-19 information för luftgevärsträningar.

Vid höstens start, 2020, med luftgevärsträningarna har vi vidtagit några åtgärder för att minimera risken för spridning av Covid-19 viruset vid vår verksamhet. Vi kommer därför att minimera antalet personer i skjuthallen i största möjligaste mån. Vilket innebär att vi tyvärr inte kan tillåta någon, förutom en medföljande till de yngsta att närvara i hallen.

Vi har också ställt sittbänkar där man kan vänta på sin tur i korridoren utanför skjuthallen samt iordningställt ett intilliggande rum, ”Väntrummet”, med bord och stolar.

För att kunna hålla Coronasäkert avstånd mellan skyttarna har vi stängt varannan skjutplats. Vilket betyder att väntetiden kan komma att bli lite längre.

Vi vill också att ni använder det handdesinfektionsmedlet som är utplacerat på flera ställen i lokalerna. Ledarna torkar av vapen och skjutplats efter varje skytt med desinfektionsmedel.

Vi i Visby skg hoppas att ni har överseende och förståelse för våra åtgärder och hjälper oss med detta så vi kan erbjuda alla skyttar, ung som gammal, en möjlighet till luftgevärsträning.