• Login
Besök vår facebooksida

Information angående GDPR lagen

Vi vill uppmärksamma dig på att EU beslutat om en ny dataskyddsförordning (GDPR) som ersätter vår personuppgiftslag. Den nya förordningen gäller från den 25 maj 2018.

Mer information om den nya dataskyddsförordningen kan du hitta på www.datainspektionen.se

För dig som medlem i Visby Skyttegille innebär det inga direkta förändringar. Du kommer att kunna delta i av föreningen anordnade aktiviteter precis som tidigare.

Styrelsen i Visby skg har uppdaterat sitt arbete i hur man hanterar dina personuppgifter i linje med den nya dataskyddsförordningen.

 

Att du lämnar ditt namn, ditt personnummer och dina kontaktuppgifter är en förutsättning för att vara medlem i Visby skg.

Dina personuppgifter lagras i Idrott On Line och används vid ansökan om regionala och nationella bidrag samt för registrering vid tävling, deltagarlistor och liknande. Visby skg behöver också dina personuppgifter för att kunna teckna en olycksfallsförsäkring för dig vid av föreningen anordnade aktiviteter

 

Det kan finnas tillfällen då du är med på bild som publiceras på Visby skg:s hemsida eller andra sociala medier för att visa föreningens verksamhet eller tävlingar.

 

Visby skg delar inte dina personuppgifter med tredjepart i reklam eller marknadsföringssyfte.

 

Visby skg lagrar dina uppgifter så länge du är medlem i föreningen. Vid ett ev. utträde ur föreningen sparas dina uppgifter i enlighet med föreningens stadgar under 24 månader eller under den tid som krävs för att föreningen ska uppfylla lagliga förpliktelser mot stat och kommun.

Om du inte godkänner att vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med Visby skg:s integritetspolicy meddelar du styrelsen detta så kommer vi att radera dina uppgifter från våra register. Det innebär tyvärr att vi inte kan erbjuda dig medlemskap i Visby Skyttegille.

 

Styrelsen

Visby Skyttegille

Integritetspolicy_Visby skg