• Login
Besök vår facebooksida

Luftgevärsavslutning 2022

Så är luftgevärssäsongen för 2021-2022 över.

Sista träningen genomfördes måndagen 25 april.

Vi tackar alla skyttar och föräldrar som engagerat sig under året.

Styrelsen