• Login
Besök vår facebooksida

Luftgevärsskytte

Luftgevärsträning

Nu börjar luftgevärsträningarna igen, vi startar upp på måndag den 5 oktober kl. 18:00 på Gråbo som vanligt med ingång källaren på gaveln av Gråbo servicehus.

Onsdagen den 7 oktober börjar träningen kl. 18:30.

Avgifter medlemmar 20 kr per tillfälle, för medlemmar med eget gevär 10 kr per tillfälle samt för skyttar som ej löst medlemskort 30 kr per tillfälle.

För mer information:
Ordförande Leif Lindberg telefon 0709-28 23 19
Vice ordförande Anders Nilsson telefon 0498-21 89 09
Sekreterare Lars-Ewert Persson telefon 0498-21 23 88

Visby Skyttegille
Styrelsen